Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin zakupów

 

Regulamin sklepu ważny od 25 grudnia 2014 r.

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.odkurzaczecentralne.info.plWłaścicielem sklepu jest firma Elkam Szymon Kamiński z siedzibą w: 05-816 Michałowice, Opacz ul. Środkowa 24 b, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr 2920, REGON012148182, NIP 534-121-63-18,z którym klienci mogą kontaktować się za pośrednictwem: nr tel.22 723 09 03 i adresu poczty elektronicznej sklep@odkurzaczecentralne.info.pl 

Siedziba firmy jest adresem do korespondencji.

 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy; są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy.

 3.Wszystkie ceny podane na stronach internetowych wyrażone są w złotych polskich (PLN), są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Do składania zamówienia upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

4. Na każdy zakup wystawiamy paragon lub na życzenie Klienta fakturę VAT.

5. Wszystkie towary i usługi są opisane w sposób rzetelny i prawdziwy w oparciu o dane dostarczone przez ich producentów lub importerów.

6. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru lub usługi na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna towaru lub usługi następuje podczas pisemnego potwierdzenia przez sklep zamówienia. Pisemne potwierdzenie zamówienia jest prawnie wiążącą obie strony umową.

7. Zarejestrowanie się i zakup w sklepie internetowym www.odkurzaczecentralne.info.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

8. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem formularza sklepu lub poczty elektronicznej.

9. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na terenie Polski. Informacja o koszcie dostawy wyświetlana jest w module „koszyk sklepu” – z możliwością wyboru proponowanego wariantu.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony towar lub usługę w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem sytuacji, w których płatność następuje przy odbiorze.

Możliwe są następujące formy płatności:

  • przedpłata na konto bankowe, na podstawie otrzymanej faktury pro forma,
  • za pobraniem, płatne przy odbiorze towaru,
  • gotówką, przy odbiorze własnym,
  • kartą płatniczą (Visa, Mastercard) w siedzibie sklepu wskazanej w pkt. 1 regulaminu.

 

11. W przypadku niektórych rodzajów produktów dostępnych w www.odkurzaczecentralne.info.pl ELKAM Szymon Kamiński zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności i dostawy przez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

12. Umowa zawarta między Klientem a właścicielem sklepu dotycząca zakupu danego towaru lub usługi ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów lub usług w sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem towarów odbieranych osobiście przez Klientów, w których to przypadkach miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba właściciela sklepu wskazana w pkt.1 Regulaminu.

13. Po otrzymaniu wypełnionego formularza zamówienia z zawartym pełnym adresem oraz numerem telefonu kontaktujemy się z Zamawiającym w celu potwierdzenia zamówienia. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia. Jest to czas, który potrzebujemy na skompletowanie zamówionych towarów i zrealizowanie wysyłki. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić przesyłkę przy odbiorze i w przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia lub ubytku powinien albo odmówić przyjęcia towaru, albo przyjąć go wraz ze sporządzonym przez przewoźnika protokołem szkody.

14. W przypadku nieprawidłowego działania produktu prosimy w pierwszej kolejności o rozważenie możliwości skontaktowania się telefonicznego lub mailowego ze sklepem w celu nadania numeru zgłoszenia reklamacyjnego i ustalenia problemu, bowiem "usterka" często wiąże się z nieprawidłowym montażem lub niewłaściwą obsługą. Jeżeli Klient uzna, że towar musi zostać odesłany do sklepu z uwagi na jego nieprawidłowe działanie, to odsyła produkt do naszej siedziby wraz z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną.

15. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach www.odkurzaczecentralne.info.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w opisie każdego produktu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez firmę ELKAM Szymon Kamiński. W sytuacji, gdy serwis wykonuje firma ELKAM Szymon Kamiński, produkt należy odesłać lub dostarczyć osobiście do sklepu, którego adres jest wskazany w pkt. 1 Regulaminu.

16. Naprawiony produkt dostarczany jest do Klienta na koszt ELKAM Szymon Kamiński. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

17. Informacje na temat warunków gwarancji znajdują się na stronie www.odkurzaczecentralne.info.pl w zakładce „Informacje” pod hasłem „Gwarancja i serwis towarów”.

18. Właściciel sklepu odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży nie będącej sprzedażą konsumencką wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

19. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail podany w pkt 1 Regulaminu lub w formie pisemnej na adres firmy ELKAM Szymon Kamiński podany w pkt 1 Regulaminu. Następnie Klient otrzyma od Sprzedawcy wiadomość e-mail zawierająca dane o przyjęciu zgłoszenia. Klient według własnego uznania albo dostarcza osobiście produkt do firmy ELKAM Szymon Kamiński, albo na koszt Sprzedawcy odsyła do niego produkt, po wybraniu przez Sprzedawcę rodzaju spedytora.

20. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę, albo Sprzedawca nie wymienił produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

21. W przypadku niezgodności towaru lub usługi z umową, opis nieprawidłowości towaru lub usługi można złożyć w formie albo elektronicznej na adres e-mail podany w pkt.1 Regulaminu, albo pisemnej na adres siedziby Sklepu podany w pkt 1 Regulaminu.

22. W sytuacji, gdy Klient dokona prawidłowego zgłoszenia niezgodności towaru, to ELKAM Szymon Kamiński ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. W takiej sytuacji, jeżeli w ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta to oznacza, że uznał jego żądanie za uzasadnione.

23. Konsument zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ma prawo w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego towaru do jego zwrotu bez podania przyczyn. Nie podlegają jednak zwrotowi produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Przy czym prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta i w sytuacji, w której Konsument został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę Konsument utraci prawo odstąpienia od umowy. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w zakładce: Informacje pod hasłem„Odstąpienie od umowy” .

24. Ujawnienie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak niezbędne w celu dokonania rejestracji. Wszystkie udostępnione w formularzu rejestracyjnym dane są chronione i wykorzystane przez firmę ELKAM Szymon Kamiński w celu dokonania sprzedaży, zafakturowania i wysyłki zamówionego produktu. Ujawnione informacje personalne nie będą nigdy przekazane osobom trzecim oraz innym firmom. Przekazane nam dane osobowe są traktowane zgodnie z wymaganiami polskiego prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Na żądanie kupującego jego dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte z zasobów sklepu, a konto w sklepie internetowym www.odkurzaczecentralne.info.pl zostanie zamknięte. Kupujący ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych.

25. ELKAM Szymon Kamiński stosuje pliki „cookies”, a informacje gromadzone przy ich pomocy służą dostosowaniu usług i treści do indywidualnych potrzeb, preferencji Klientów oraz do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z www.odkurzaczecentralne.info.pl . Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” co do zasady nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, ale może spowodować pewne utrudnienia.

26. W sprawach związanych z działalnością sklepu ma zastosowanie prawo polskie.

27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

28. Właściciel sklepu może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach www.odkurzaczecentralne.info.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez właściciela sklepu,. Termin, o którym mowa wyżej nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.odkurzaczecentralne.info.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

29. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep internetowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie – informacje zawarte pod adresem: http://spsk.wiih.org.pl/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin sklepu ważny do 24 grudnia 2014 r.

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.odkurzaczecentralne.info.pl . Właścicielem sklepu jest firma Elkam Szymon Kamiński z siedzibą w: 05-816 Michałowice, Opacz ul. Środkowa 24 b, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr 2920, REGON 012148182, NIP 534-121-63-18. Siedziba firmy jest adresem do korespondencji.

 

 

 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy; są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy.

 

 3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych wyrażone są w złotych polskich (PLN), są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Do składania zamówienia upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

 

 4. Na każdy zakup wystawiamy paragon lub na życzenie klienta fakturę VAT.

 

 5. Wszystkie towary są opisane w sposób rzetelny i prawdziwy w oparciu o dane dostarczone przez ich producentów lub importerów.

 

 6. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna towaru następuje podczas pisemnego potwierdzenia przez sklep zamówienia. Pisemne potwierdzenie zamówienia jest prawnie wiążącą obie strony umową.

 

 7. Zarejestrowanie się i zakup w sklepie internetowym www.odkurzaczecentralne.info.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

 8. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem formularza sklepu, poczty elektronicznej lub faxem.

 

 9. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na terenie Polski. Informacja o koszcie dostawy wyświetlana jest w module „koszyk sklepu” – z możliwością wyboru proponowanego wariantu.

 

 10. Możliwe są następujące formy płatności:

  • przedpłata na konto bankowe, na podstawie otrzymanej faktury pro forma,
  • za pobraniem, płatne przy odbiorze towaru,
  • gotówką, przy odbiorze własnym.

 

 11. Po otrzymaniu wypełnionego formularza zamówienia z zawartym pełnym adresem oraz numerem telefonu kontaktujemy się z Zamawiającym w celu potwierdzenia zamówienia. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia. Jest to czas, który potrzebujemy na skompletowanie zamówionych towarów i zrealizowanie wysyłki. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić przesyłkę przy odbiorze i w przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia lub ubytku powinien albo odmówić przyjęcia towaru, albo przyjąć go wraz ze sporządzonym przez przewoźnika protokołem szkody.

 

 12. W przypadku nieprawidłowego działania produktu prosimy w pierwszej kolejności o rozważenie możliwości skontaktowania się telefonicznego lub mailowego ze sklepem w celu nadania numeru zgłoszenia reklamacyjnego i ustalenia problemu, bowiem "usterka" często wiąże się z nieprawidłowym montażem lub niewłaściwą obsługą. Jeżeli Klient uzna, że towar musi zostać odesłany do sklepu z uwagi na jego nieprawidłowe działanie, to odsyła produkt do naszej siedziby wraz z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną.

 

 13. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz ze zgłoszeniem jego nieprawidłowości należy odesłać na adres siedziby Sklepu. W takim wypadku Klient może żądać nieodpłatnej naprawy albo wymiany sprzętu na nowy, a jeśli jest to niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów ma prawo domagać się obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

 

 14. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, to uznał żądanie za uzasadnione.

 

 15. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) kupujący konsument może zwrócić zakupiony towar w terminie 10 dni od jego wydania, składając stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie oraz odsyłając towar do sklepu w terminie 14 dni, licząc od daty tego oświadczenia. Koszty odesłania towaru ponosi Klient.

 

 16. Zgodnie z zapisem art. 7 ust. 3 ww. ustawy to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, co oznacza, że kupujący jest zobowiązany do zwrotu zakupionego towaru w stanie i kompletacji w jakim go otrzymał, włącznie z dowodem zakupu, fabrycznym opakowaniem, instrukcjami, kartą gwarancyjną i pozostałą specyfikacją. Niezachowanie tych warunków uniemożliwia zwrot towaru. Sklep natomiast gwarantuje zwrot pieniędzy Klientowi w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

 

 17. Ujawnienie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak niezbędne w celu dokonania rejestracji. Wszystkie udostępnione w formularzu rejestracyjnym dane są chronione i wykorzystane przez firmę ELKAM Szymon Kamiński w celu dokonania sprzedaży, zafakturowania i wysyłki zamówionego produktu. Ujawnione informacje personalne nie będą nigdy przekazane osobom trzecim oraz innym firmom. Przekazane nam dane osobowe są traktowane zgodnie z wymaganiami polskiego prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Na żądanie kupującego jego dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte z zasobów sklepu, a konto w sklepie internetowym www.odkurzaczecentralne.info.pl zostanie zamknięte. Kupujący ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych.

 

 18. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r.( Dz.U.nr 22 poz. 271) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2011 r., Nr 80, poz. 432 tekst jednolity)”.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl